Seminar Curtains – Fra skrivekrampe til færdigt album (DK)

Følg kunstneren Curtains – Fra skrivekrampe til færdigt album (DK)

Sted: Kammermusiksalen | Dato & Tid: Fredag kl. 14:10

En ulykke, der resulterede i en skriveblokering, var udgangspunktet for arbejdet med Turid Nørlunds aktuelle album ”Curtains”. Turid Nørlund vil i foredraget beskrive og demonstrere sit kreativitetsteoretisk forankrede arbejde, illustreret gennem arbejdet med en af albummets sange fra idé til færdigt produkt, samt fortælle om sine personlige oplevelser ved at gennemleve processen.

EKSTERNT SEMINAR: Præsenteres af Det Jyske Musikkonservatorium

Turid Nørlund, musiker

Seminaret vil foregå på dansk.